Loading
 • 天人師.釋迦傳_00《介紹》

  00:00:40
 • 天人師.釋迦傳_01《聖者的降臨》

  00:04:21
 • 天人師.釋迦傳_02《成長的喜悅》

  00:03:03
 • 天人師.釋迦傳_03《感官世界》

  00:05:52
 • 天人師.釋迦傳_04《勘過.放下》

  00:04:08
 • 天人師.釋迦傳_05《教授》

  00:03:54
 • 天人師.釋迦傳_06《菩提之華》

  00:03:09
 • 天人師.釋迦傳_07《成所作智》

  00:04:46
 • 天人師.釋迦傳_08《妙觀察智》

  00:05:54
 • 天人師.釋迦傳_09《平等性智》

  00:03:42
 • 天人師‧釋迦傳_10.大圓鏡智

  00:02:43
 • 天人師‧釋迦傳_11.天心月圓華枝春滿

  00:07:06

聽見臺灣的聲音─天人師 釋迦傳

ŚĀSTĀ DEVAMANUSYĀNĀM
專輯名稱 Album Name

聽見臺灣的聲音─天人師 釋迦傳

內容簡介 Desc

交響組曲《天人師 - 釋迦傳》DVD
ŚĀSTĀ DEVAMANUSYĀNĀM

從音樂本質緬懷始終掛心臺灣的音樂家:郭芝苑!
國寶作曲家郭芝苑創作領域橫跨通俗與嚴肅音樂,擅在西洋古典音樂架構中,植入臺灣本土音樂素材,
交響組曲《天人師》用音樂描摹了釋迦偉大的一生,而其中郭老先生的悟,亦已成道。

【曲目 】Program:
郭芝苑:交響組曲《天人師》(釋迦傳)上、下集(1988)
Chih-Yuan Kuo: Symphonic Suite “ŚĀSTĀ DEVAMANUSYĀNĀM”(1988)
上集:
1.聖者的降臨 The Descent of the Saint
2.成長的喜悅 The Delight of Growth
3.感官世界 The World of the Senses
4.勘過,放下 Investigate and Let It Alone
5.教授(阿闍梨) Master(ĀCĀRYA)
6.菩提之華 The Blossom of the Bo-tree

下集:
1.成所作智 KR TYĀNUST HĀNAJÑĀNAM
2.妙觀察智 PRATYAVEKSANĀJÑĀNAM
3.平等性智 SAMATĀJÑĀNAM
4.大圓鏡智 ĀDARŚAJÑĀNAM
5.天心月圓 華枝春滿 The Full Moon and the Blown Blossom

※感謝普音文化提供《天人師》樂譜

指揮/梶間聡夫
Conductor: Fusao Kajima
演出:國立臺灣交響樂團
National Taiwan Symphony Orchestra

演出、錄影時間:2013年12月25日
演出、錄影地點:臺北國家音樂廳
錄影:公共電視

DVD出版品購買網址: https://www.ntso.gov.tw/News_Publish_Content.aspx?n=2360&s=99250

活動日期 Performed Date

2013-12-25