• National Chiang Kai-shek Memorial Hall-Publicity Film(國立中正紀念堂管理處簡介影片形象短片-英語)

 • 110年中正紀念堂藝直播年度精彩影片

 • 「願景的力量」原住民表演藝術戶外演出

:::
最新影片 More
 • 01:38:18

  中午吃什麼?營養午餐中發現SDGs 吃出永續的學校營養午餐

  觀看次數 8
 • 00:06:45

  星月女神文創娛樂有限公司【柯雅文藝術舞蹈團--帶你進入土耳其的肚皮舞世界】(精華版)

  觀看次數 17
 • 01:31:49

  「戰後臺灣的威權統治與白色恐怖--兼論轉型正義的意義與反思」講座

  觀看次數 9
 • 01:08:26

  《思鄉懷國:海外臺灣人運動文獻選輯》新書分享會

  觀看次數 28
熱門影音 More
 • 36:41:40

  104年老子道德經講座(聲音檔)

  觀看次數 73051
 • 50:35:55

  106年悠哉莊子講座

  觀看次數 27904
 • 34:41:09

  103年大哉孔子講座(聲音檔)

  觀看次數 27162
 • 39:17:49

  102年人生境界系列講座(聲音檔)

  觀看次數 26075
展演預告 More
 • 00:00:14

  敬請期待

  觀看次數 242
藝文展演 More
 • 00:06:45

  星月女神文創娛樂有限公司【柯雅文藝術舞蹈團--帶你進入土耳其的肚皮舞世界】(精華版)

  觀看次數 17
 • 00:07:23

  「動靜了然‧中正紀念堂典藏展」台語導覽(精華版)

  觀看次數 18
 • 00:05:41

  基隆長興呂師父龍獅團【迎春納福 祥龍瑞獅 賀喜】(精華版)

  觀看次數 44
 • 00:14:44

  藝直播110年度成果影片

  觀看次數 39
講座 More
 • 01:38:18

  中午吃什麼?營養午餐中發現SDGs 吃出永續的學校營養午餐

  觀看次數 8
 • 01:31:49

  「戰後臺灣的威權統治與白色恐怖--兼論轉型正義的意義與反思」講座

  觀看次數 9
 • 01:59:56

  「生活培力+」系列講座-鑽石裡的粉紅絲線:現代小說中的女性情欲――丁玲、沈從文、張愛玲

  觀看次數 26
 • 01:45:47

  「生活培力+」系列講座-從通姦除罪化談平權

  觀看次數 22
典藏精選 More
 • 00:09:15

  典藏品數位展示-雕塑工藝篇

  觀看次數 129
 • 00:07:11

  典藏品數位展示-攝影篇

  觀看次數 98
 • 00:09:04

  典藏品數位展示-圖書文獻篇

  觀看次數 94
 • 00:04:13

  「褪塵造誌•再現丰姿」中正紀念堂109年典藏品整飭記錄

  觀看次數 505
政策宣導 More
 • 外部連結

  法務部魯蛇不loser宣導影片

  觀看次數 114
 • 00:00:30

  防制金融投資詐騙甜蜜蜜宣導影片

  觀看次數 1
 • 00:00:30

  我的省水好習慣宣導影片

  觀看次數 3
 • 00:00:40

  遵守行人路權路口大家安全宣導影片

  觀看次數 1
其他 More
 • 00:00:38

  Jordane Saget 城市地面創作計畫 Video courtesy of PPAPER

  觀看次數 18
 • 00:02:23

  Video ngắn giới thiệu hình ảnh Văn phòng quản lý Nhà tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch -Tiếng Việt(國立中正紀念堂管理處簡介影片形象短片-越語)

  觀看次數 20
 • 00:11:59

  Video giới thiệu Văn phòng quản lý Nhà tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch -Tiếng Việt(國立中正紀念堂管理處簡介影片-越語)

  觀看次數 14
 • 00:02:23

  중정기념당 프로모션 비디오---한국어 버전

  觀看次數 10
:::
˄