:::

Video ngắn giới thiệu hình ảnh Văn phòng quản lý Nhà tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch -Tiếng Việt(國立中正紀念堂管理處簡介影片形象短片-越語)

  • 片長 : 00:02:23
  • 專輯名稱:Video ngắn giới thiệu hình ảnh Văn phòng quản lý Nhà tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch -Tiếng Việt
  • 內容簡介:
    Video này đã giành được Giải Bạc “Mục tiêu văn hóa” ở hạng mục Phim Du lịch của Liên hoan phim Terres ở Tây Ban Nha năm 2022 - Danh sách trang web chính thức của liên hoan phim.
觀看次數31
相關影片
:::
˄