:::

วิดีโอแนะนำหออนุสรณ์สถานแห่งชาติเจียงไคเชก -ภาษาไทย(國立中正紀念堂管理處簡介影片-泰語)

  • 片長 : 00:12:00
  • 專輯名稱:วิดีโอแนะนำหออนุสรณ์สถานแห่งชาติเจียงไคเชก -ภาษาไทย
觀看次數49
相關影片
:::
˄